Оглед и консултация

  ogled
  ЗАЩО СА НУЖНИ ОГЛЕДЪТ И КОНСУЛТАЦИЯТА?

  Тези две, първи стъпки са основата за добре свършената работа. Ние от ДИ-ЕЙ 11 знаем това и държим всеки от нашите клиенти да получи качествено обслужване. Това налага огледа и консултацията да бъдат извършени прецизно и отговорно. След тази фаза, финалният резултат винаги е гарантиран.

  Оглед и консултация

  • Уговаряне и посещение на място в рамките на 24 часа след свързване с нас
  • Огледът е изцяло съобразен с Вашето свободно време
  • По време на огледа, нашият специалист може на място отговори на въпросите, които Ви вълнуват от техническо естество
  • Изготвяне на оферта в рамките на 3-5 часа след посещение
  • Сключване на договор с нотариална заверка по желание на клиента
  • Започване до 48 часа при одобрение на предложената оферта
  • Непрекъснат процес на работа
  • Достъпни за всички цени

  dogovor
  ВИНАГИ КОРЕКТНИ С ВАС

  За да бъдем максимално коректни в отношенията си с клиента, предлагаме договор, въз основа на одобрената оферта. Той се сключва от двете страни, между фирмата-изпълнител и клиента възложител.

  Договорът е изготвен въз основа на Закона за задълженията и договорите и съдържа:

  • описание на видовете работи, предмет на договарянето, схеми и други подробности;
  • цената и начинът на разплащане /най-често 50% се внасят авансово, а останалите се доплащат на една или две вноски при изпълнение на съответен етап от договора/;
  • крайният срок или сроковете на отделните етапи на изпълнението;
  • гаранциите и гаранционните условия;
  • задълженията на страните по договора

  Опитът ни показва, че ясните условия са предпоставка за доверие. За това, ние от ДИ-ЕЙ 11 държим на тях. За да върви работата гладко, за да са доволни и двете страни е необходимо прецизно изпълнение на възложения труд и доверие от страна на клиента. Годините зад гърба ни и завърналите се повторно клиенти, са тези, които ни дават кураж да продължаваме напред. Именно те, ни учат на най-важният за всеки бизнес урок – коректността на първо място.