Прозорец с четири крила, двете средни са отваряеми