Прозорец с три крила – двете крайни са отваряеми и еднакви на ширина