Ремонт в сградата на “Съюз на архитектите на България”