TBI кредит

  За предоставяне на услугата покупка на лизинг ДИ-ЕЙ 11 работи съвместно с:

  Ти Би Ай кредит АД

  Кредит за покупка на стоки и услуги

  • Ти Би Ай Кредит отпуска целево средства за закупуването на избрани от клиента потребителски стоки;
  • средствата за одобрените кандидати се превеждат директно по сметката на представителя;
  • клиентът получава стоките веднага;
  • погасяване – чрез вноски към Ти Би Ай Кредит ЕАД.

  Предимства:

  • отпуска се веднага в офиса
  • минимални документални изисквания
  • време за обслужване до 30 минути
  • погасяване на месечни вноски на дата по избор на клиента
  • без такси и комисионни
  • лесно – само срещу лична карта и Искане – декларация за кредит / по образец на компанията, която се попълва на място /

  Могат да кандидатстват:

  • физически лица – пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи
  • юридически лица

  Център за обслужване на клиeнти: 0700 18 800, 0700 17 571

  (на цената на един градски разговор за абонати на БТК)

  Кредит Енергийна Ефективност

  Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома е разработена от Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България, с цел да се подпомогнат домакинствата, решили да подобрят топлинните характеристики на дома си. Програмата е известна със съкращението REECL и осигурява кредити за финансиране на енергоспестяващи подобрения в дома, каквото се явява поставянето на нова алуминиева или PVC дограма. Общата стойност на програмата е 40 милиона евро и част от тези средства могат да се усвоят от крайните бенефициенти след кандидатстването им за кредитиране в някоя от одобрените банки. В България това са ПроКредит банк и Райфайзенбанк. След кандидатстване за кредитиране по Програма REECL, при одобрение Вие ще трябва да върнете с 20% по-малко от фактическата стойност на закупената от Вас дограма, които се поемат от финансовия инструмент на ЕС. Така реално си купувате дограма с 20% отстъпка от цената, което наистина се явява облекчение за бюджета Ви. На първо място, ще изплащате кредита на малки, равни месечни вноски, като така ще си спестите един значителен разход наведнъж, и второ, ще получите отстъпка по-голяма от лихвения процент на кредитиращата Ви банка и ще спестите реално от цената на дограмата. Всичко това е направено, за да се подпомогнат домакинствата и да се стимулират да инвестират в енергийноефективни технологии и подобрения, за да се намалят общите разходи за отопление. Една нова енергийно ефективна дограма с ниско емисионно стъкло може да Ви спести до 40% от енергията необходима за отопление на дома Ви.

  За повече информация или за съвет, моля обърнете се към служителите в офисите на фирмата.